آپارتمان فروشی درسیدجمال یوسف آباد تهران 50 متر

آپارتمان فروشی درسیدجمال یوسف آباد تهران 50 متر یک خوابه در ظبقه دوم با آسانسور از 55 طبقه دو واحدی با شوفاژ کولر گاز:قیمت: خرید خانه دریوسف آباد 09121460897 ,

آپارتمان فروشی درسیدجمال یوسف آباد تهران 50 متر

آپارتمان فروشی درسیدجمال یوسف آباد تهران 50 متر یک خوابه در ظبقه دوم با آسانسور از 55 طبقه دو واحدی با شوفاژ کولر گاز

درب زیموت و آیفون تصویری کف واحد ساختمان سرامیک و نمای سنگ.

در تهران یوسف آباد چهلستون

:قیمت: خرید خانه دریوسف آباد

تماس بگیرید:09121460897

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر