خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر - آرشیو 1395

خرید فروش آپارتمان ویلا زمین خانه کلنگی رهن اجاره آپارتمان ویلا دفتر کار بهترین نقاط تهران, خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

فروش آپارتمان تهران فرمانیه وطن پور 130 متر 3 خوابه 37 0 1395/12/14

فروش آپارتمان سند اداری 135 متر در تهران یوسف آباد 81 0 1395/12/10

فروش آپارتمان نوساز در تهران یوسف آباد مدبر 125 متر 55 0 1395/11/29

فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد علامه جنوبي 136 متر 39 0 1395/11/13

فروش آپارتمان در تهران اقدسیه گلستان شمالی 305 متر 77 0 1395/11/13

فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد صرافها 155متر زیربنا 63 0 1395/10/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه دیباجی شمالی 180 متر 107 0 1395/10/05

فروش آپارتمان در تهران کامرانیه 160 متر زیربنا 87 0 1395/10/05

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 200متر 57 0 1395/10/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 182متر 51 0 1395/09/16

فروش آپارتمان تهران پاسداران 157متر 57 0 1395/09/16

خرید آپارتمان تهران پاسداران 165متر 63 0 1395/09/16

خرید آپارتمان تهران دروس 198متر 43 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 185متر 47 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 162متر 53 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 157متر 43 0 1395/09/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 165متر 75 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 161متر 59 0 1395/09/14

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 186متر 67 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران جردن آفریقا 170متر 51 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران جردن 197متر 89 0 1395/09/14

فروش آپارتمان تهران جردن 190متر 41 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران دروس 197متر 49 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 163متر 65 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 165متر 45 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران قیطریه 160متر 31 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران قیطریه 156متر 67 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران ولنجک 190متر 65 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران قیطریه 180متر 59 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران ولنجک 252متر 65 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 280متر 57 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران فرمانیه نارنجستان 280متر 107 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 210متر 51 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 25 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 220متر 63 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران الهیه 208متر 65 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 285متر 33 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 210متر 37 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 75 0 1395/09/01

خرید آپارتمان تهران الهیه 212متر 63 0 1395/09/01

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 110متر 65 0 1395/08/16

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 133متر 45 0 1395/08/16

خرید آپارتمان تهران پاسداران 208متر 49 0 1395/08/13

خرید آپارتمان تهران پاسداران 202متر 55 0 1395/08/13

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 220متر 87 0 1395/08/13

فروش آپارتمان تهران ولنجک 270متر 63 0 1395/08/13

فروش آپارتمان تهران الهیه 240متر 65 0 1395/08/13

فروش خانه کلنگی در تهران زعفرانیه 450 متر زمین 79 0 1395/08/11

فروش آپارتمان در تهران زعفرانیه 230 متر 53 0 1395/08/11

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 250متر 25 0 1395/08/11

خرید آپارتمان تهران دروس 225متر 61 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران دروس 260متر 31 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران دروس 240متر 27 0 1395/07/25

خرید آپارتمان تهران دروس 240متر 25 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 245متر 71 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 300متر 105 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 300متر 27 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 228متر 19 0 1395/07/24

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 228متر 33 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران ولنجک 210متر 41 0 1395/07/24

خرید آپارتمان تهران ولنجک 210متر 53 0 1395/07/24

اجاره آپارتمان تهران الهیه 4 خوابه 220 متر 65 0 1395/07/24

فزوش آپارتمان تهران زعفرانیه 190 متر 79 0 1395/06/30

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد جهان آرا 138 متر 47 0 1395/06/17

فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 125 متر 69 0 1395/06/17

فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 142 متر 77 0 1395/06/17

اجاره آپارتمان در تهران شهرک غرب 60 متر 69 0 1395/06/16

خرید آپارتمان در تهران فرمانیه 300 متر 35 0 1395/06/16

خرید آپارتمان در تهران فرمانیه 225 متر 47 0 1395/06/16

فروش آپارتمان در تهران فرمانیه اشکستان پور240 متر 35 0 1395/06/16

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 165متر 99 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 161متر 57 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 81 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 187متر 77 0 1395/05/20

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 184متر 43 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 168متر 35 0 1395/05/20

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 165متر 45 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران دروس 330متر 43 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران محمودیه 500متر 55 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران ولنجک 360متر 67 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران ونک 400متر 65 0 1395/05/07

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 370متر 45 0 1395/05/07

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 331متر 45 0 1395/05/07

فروش آپارتمان تهران آجودانیه 350متر 53 0 1395/05/06

فروش آپارتمان تهران آجودانیه 320متر 51 0 1395/05/06

خرید خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 462 متر 71 0 1395/05/05

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 103متر 41 0 1395/05/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 138متر 41 0 1395/05/05

فروش خانه کلنگی تهران زعفرانیه 1350متر 73 0 1395/05/04

فروش خانه کلنگی تهران زعفرانیه 640متر 71 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 120متر 33 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 145متر 45 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 123متر 51 0 1395/05/04

خرید آپارتمان تهران الهیه 303متر 109 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران الهیه 303متر چناران 53 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 121متر 57 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 130متر 57 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 354متر 75 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 135متر 69 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 113متر 85 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 235متر 95 0 1395/04/30

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 300متر 63 0 1395/04/23

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 33 0 1395/04/23

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 250متر 55 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 73 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 205متر 39 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 240متر 33 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 225متر 39 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 202متر 39 0 1395/04/23

اجاره آپارتمان در تهران الهیه 310 و335 متر 83 0 1395/04/14

رهن آپارتمان تهران يوسف اباد 110 متر 115 0 1395/04/09

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 170متر 51 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 189متر 33 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 160متر 41 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 155متر 75 0 1395/04/06

خرید آپارتمان تهران الهیه 198متر 63 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران الهیه 171متر 65 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران الهیه 180متر 71 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 168متر 65 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 168متر 67 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 170متر 31 0 1395/03/26

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 160متر 37 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 160متر 35 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 164متر 75 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 151متر 39 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 175متر 39 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران جردن 157متر 59 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران جردن 200متر 37 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 184متر 33 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 163متر 55 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 177متر 51 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 180متر 41 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 198متر 45 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران دروس 170متر 31 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران الهیه 185متر 49 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران الهیه 200متر 41 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 200متر 35 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 164متر 47 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران ولنجک 185متر 69 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 186متر 85 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 200متر 35 0 1395/03/15

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر 31 0 1395/03/15

رهن خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 200متر 39 0 1395/03/15

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 95متر 35 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 81متر 41 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 95متر 35 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 75متر 39 0 1395/03/12

اجاره آپارتمان تهران الهیه فرشته 250متر 43 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران کامرانیه 240متر 51 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 270متر 33 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 83 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 216متر 95 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 210متر 39 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 220متر 77 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 225متر 67 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 212متر 69 0 1395/03/11

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 125متر 47 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 116متر 37 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 117متر 29 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 137متر 61 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 123متر 93 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 115متر 39 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 127متر 39 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 103متر 49 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 150متر 61 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 120متر 53 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 130متر 47 0 1395/03/10

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 113متر 35 0 1395/03/10

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 240متر 67 0 1395/02/26

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 220متر 71 0 1395/02/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 144متر 55 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 125متر 45 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 142متر 49 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 115متر 49 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 120متر 41 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 118متر 37 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران پاسداران 176متر 43 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران جردن 180متر 115 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 170متر 83 0 1395/02/20

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 185متر 0 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 63 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 184متر 57 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 157متر 41 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 185متر 69 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران نیاوران 200متر 35 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 162متر 71 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 170متر 85 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 160متر 43 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 0 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 37 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 180متر 33 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 166متر 27 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 160متر 41 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 0 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 185متر 67 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 33 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران الهیه 171متر 37 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 164متر 43 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 180متر 43 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 177متر 31 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 167متر 39 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 160متر 41 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد سید جمال 106 متر 59 0 1395/02/09

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 250 متر زیربنا 37 0 1395/02/08

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 171 متر زیربنا 55 0 1395/02/08

فروش خانه کلنگی تهران یوسف آباد 200 متر زمین 69 0 1395/02/07

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 227متر 73 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 250متر 83 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 91 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 220متر 67 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 220متر 0 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 205متر 49 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 0 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 55 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 230متر 39 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 0 0 1395/02/06

خرید آپارتمان تهران پاسداران 151متر 39 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 155متر 0 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 161متر 43 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 172متر 41 0 1395/02/05

خرید آپارتمان 155 تهران پاسداران3 1553متر 31 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 152متر 33 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 152متر 57 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 175متر 37 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 41 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر 37 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 168متر 39 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر 39 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 175متر 31 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 152متر 45 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 174متر 37 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 151متر 29 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران ونک 184متر 69 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران قیطریه 230متر 63 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران قیطریه 220متر 73 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران دروس 250متر 75 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر 35 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 205متر 37 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران ولنجک 215متر 47 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر 49 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر 35 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر 33 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 112متر 33 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 125متر 31 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر 35 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 150متر 33 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 137متر 29 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران محمودیه 152متر 29 0 1395/01/31

فروش آپارتمان تهران ولنجک 170متر 35 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران ولنجک 165متر 33 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر 31 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 151متر 29 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 170متر 33 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 0 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 49 0 1395/01/31

فروش آپارتمان تهران پاسداران 172متر 41 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 156متر 47 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک 173متر 39 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک 170متر 0 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 175متر 35 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک رویال پارک 173متر 47 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 165متر 35 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه آصف 180متر 31 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 220متر 37 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 270متر 45 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 270متر 55 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر 39 0 1395/01/21

خرید آپارتمان تهران الهیه 230متر 59 0 1395/01/21

اجاره آپارتمان تهران جردن آفریقا 120متر 37 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 136متر 67 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران سعادت آباد 220متر 33 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران اقدسیه 280متر 33 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران اقدسیه 300متر 75 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران محمودیه 265متر 85 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 227متر 3 0 1395/01/19

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 1260متر زمین 89 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 125متر 83 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 108متر 77 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن 126متر 109 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران فرمانیه 105متر 31 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران فرمانیه 540متر زمین 71 0 1395/01/17

خرید خانه کلنگی تهران نیاوران 900متر 29 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران اقدسیه 200متر 41 0 1395/01/17

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 150متر 29 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 133متر 33 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 129متر 37 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 120متر 37 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 110متر 39 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 128متر 35 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 137متر 33 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 132متر 43 0 1395/01/16

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد سرو 131متر 31 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد 489متر 63 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد 516متر 73 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 155متر 29 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد علامه شمالی 155متر 39 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه میدان الف 210متر 43 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی یار محمدی دروس تهران متر زمین 3800متر 107 0 1395/01/14

فروش آپارتمان دو راهی تهران یوسف آباد 230متر 37 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران نیاززاده زعفرانیه 275 متر زیربنا 81 0 1395/01/13

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 160 متر زیربنا 81 0 1395/01/09

فروش خانه كلنگي تهران سعادت آباد 516 متر 47 0 1395/01/05

فروش خانه كلنگي تهران ديباجي فرمانیه 145 متر 85 0 1395/01/05

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر