خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر - آرشیو 1395

خرید فروش آپارتمان ویلا زمین خانه کلنگی رهن اجاره آپارتمان ویلا دفتر کار بهترین نقاط تهران, خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

فروش آپارتمان تهران فرمانیه وطن پور 130 متر 3 خوابه 45 0 1395/12/14

فروش آپارتمان سند اداری 135 متر در تهران یوسف آباد 111 0 1395/12/10

فروش آپارتمان نوساز در تهران یوسف آباد مدبر 125 متر 83 0 1395/11/29

فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد علامه جنوبي 136 متر 71 0 1395/11/13

فروش آپارتمان در تهران اقدسیه گلستان شمالی 305 متر 115 0 1395/11/13

فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد صرافها 155متر زیربنا 81 0 1395/10/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه دیباجی شمالی 180 متر 131 0 1395/10/05

فروش آپارتمان در تهران کامرانیه 160 متر زیربنا 105 0 1395/10/05

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 200متر 81 0 1395/10/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 182متر 57 0 1395/09/16

فروش آپارتمان تهران پاسداران 157متر 73 0 1395/09/16

خرید آپارتمان تهران پاسداران 165متر 99 0 1395/09/16

خرید آپارتمان تهران دروس 198متر 71 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 185متر 63 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 162متر 91 0 1395/09/15

خرید آپارتمان تهران دروس 157متر 73 0 1395/09/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 165متر 115 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 161متر 81 0 1395/09/14

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 186متر 107 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران جردن آفریقا 170متر 69 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران جردن 197متر 125 0 1395/09/14

فروش آپارتمان تهران جردن 190متر 57 0 1395/09/14

خرید آپارتمان تهران دروس 197متر 65 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 163متر 95 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 165متر 55 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران قیطریه 160متر 41 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران قیطریه 156متر 105 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران ولنجک 190متر 91 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران قیطریه 180متر 83 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران ولنجک 252متر 111 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 280متر 65 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران فرمانیه نارنجستان 280متر 137 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 210متر 71 0 1395/09/08

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 33 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 220متر 91 0 1395/09/08

فروش آپارتمان تهران الهیه 208متر 97 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 285متر 59 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 210متر 43 0 1395/09/01

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 109 0 1395/09/01

خرید آپارتمان تهران الهیه 212متر 111 0 1395/09/01

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 110متر 91 0 1395/08/16

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 133متر 81 0 1395/08/16

خرید آپارتمان تهران پاسداران 208متر 87 0 1395/08/13

خرید آپارتمان تهران پاسداران 202متر 69 0 1395/08/13

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 220متر 127 0 1395/08/13

فروش آپارتمان تهران ولنجک 270متر 115 0 1395/08/13

فروش آپارتمان تهران الهیه 240متر 107 0 1395/08/13

فروش خانه کلنگی در تهران زعفرانیه 450 متر زمین 127 0 1395/08/11

فروش آپارتمان در تهران زعفرانیه 230 متر 61 0 1395/08/11

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 250متر 33 0 1395/08/11

خرید آپارتمان تهران دروس 225متر 75 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران دروس 260متر 59 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران دروس 240متر 33 0 1395/07/25

خرید آپارتمان تهران دروس 240متر 51 0 1395/07/25

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 245متر 109 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 300متر 153 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 300متر 51 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 228متر 25 0 1395/07/24

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 228متر 39 0 1395/07/24

فروش آپارتمان تهران ولنجک 210متر 81 0 1395/07/24

خرید آپارتمان تهران ولنجک 210متر 73 0 1395/07/24

اجاره آپارتمان تهران الهیه 4 خوابه 220 متر 85 0 1395/07/24

فزوش آپارتمان تهران زعفرانیه 190 متر 93 0 1395/06/30

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد جهان آرا 138 متر 79 0 1395/06/17

فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 125 متر 87 0 1395/06/17

فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 142 متر 97 0 1395/06/17

اجاره آپارتمان در تهران شهرک غرب 60 متر 87 0 1395/06/16

خرید آپارتمان در تهران فرمانیه 300 متر 63 0 1395/06/16

خرید آپارتمان در تهران فرمانیه 225 متر 85 0 1395/06/16

فروش آپارتمان در تهران فرمانیه اشکستان پور240 متر 61 0 1395/06/16

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 165متر 135 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 161متر 85 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 99 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 187متر 97 0 1395/05/20

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 184متر 53 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 168متر 43 0 1395/05/20

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 165متر 71 0 1395/05/20

فروش آپارتمان تهران دروس 330متر 49 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران محمودیه 500متر 107 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران ولنجک 360متر 89 0 1395/05/08

فروش آپارتمان تهران ونک 400متر 103 0 1395/05/07

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 370متر 49 0 1395/05/07

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 331متر 51 0 1395/05/07

فروش آپارتمان تهران آجودانیه 350متر 87 0 1395/05/06

فروش آپارتمان تهران آجودانیه 320متر 69 0 1395/05/06

خرید خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 462 متر 107 0 1395/05/05

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 103متر 67 0 1395/05/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 138متر 47 0 1395/05/05

فروش خانه کلنگی تهران زعفرانیه 1350متر 121 0 1395/05/04

فروش خانه کلنگی تهران زعفرانیه 640متر 91 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 120متر 63 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 145متر 71 0 1395/05/04

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 123متر 67 0 1395/05/04

خرید آپارتمان تهران الهیه 303متر 131 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران الهیه 303متر چناران 81 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 121متر 73 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 130متر 71 0 1395/05/03

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 354متر 115 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 135متر 111 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 113متر 99 0 1395/05/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 235متر 113 0 1395/04/30

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 300متر 99 0 1395/04/23

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 59 0 1395/04/23

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 250متر 61 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 89 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 205متر 45 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 240متر 59 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 225متر 67 0 1395/04/23

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 202متر 69 0 1395/04/23

اجاره آپارتمان در تهران الهیه 310 و335 متر 105 0 1395/04/14

رهن آپارتمان تهران يوسف اباد 110 متر 139 0 1395/04/09

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 170متر 57 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 189متر 57 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 160متر 49 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 155متر 93 0 1395/04/06

خرید آپارتمان تهران الهیه 198متر 89 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران الهیه 171متر 87 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران الهیه 180متر 119 0 1395/04/06

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 168متر 71 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 168متر 81 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 170متر 37 0 1395/03/26

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 160متر 43 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 160متر 41 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 164متر 111 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 151متر 71 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 175متر 63 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران جردن 157متر 75 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران جردن 200متر 45 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 184متر 39 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 163متر 61 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 177متر 59 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 180متر 69 0 1395/03/26

فروش آپارتمان تهران دروس 198متر 51 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران دروس 170متر 39 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران الهیه 185متر 79 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران الهیه 200متر 51 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 200متر 43 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 164متر 73 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران ولنجک 185متر 89 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 186متر 135 0 1395/03/15

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 200متر 41 0 1395/03/15

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر 39 0 1395/03/15

رهن خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 200متر 45 0 1395/03/15

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 95متر 65 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران سعادت آباد 81متر 71 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 95متر 43 0 1395/03/12

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 75متر 65 0 1395/03/12

اجاره آپارتمان تهران الهیه فرشته 250متر 71 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران کامرانیه 240متر 93 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 270متر 63 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 225متر 125 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 216متر 127 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 210متر 47 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 220متر 109 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 225متر 81 0 1395/03/11

اجاره آپارتمان تهران دروس 212متر 103 0 1395/03/11

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 125متر 81 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 116متر 47 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 117متر 55 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 137متر 73 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 123متر 147 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 115متر 65 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 127متر 47 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 103متر 73 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 150متر 91 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 120متر 61 0 1395/03/10

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 130متر 81 0 1395/03/10

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 113متر 69 0 1395/03/10

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 240متر 105 0 1395/02/26

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 220متر 105 0 1395/02/26

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 144متر 83 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 125متر 73 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 142متر 57 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 115متر 75 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 120متر 47 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 118متر 45 0 1395/02/22

فروش آپارتمان تهران پاسداران 176متر 49 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران جردن 180متر 165 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 170متر 119 0 1395/02/20

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 185متر 0 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 81 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران اقدسیه 184متر 77 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 157متر 73 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 185متر 91 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران نیاوران 200متر 43 0 1395/02/20

فروش آپارتمان تهران دروس 162متر 93 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 170متر 131 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران کامرانیه 160متر 67 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 0 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 170متر 45 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 180متر 43 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران فرمانیه 166متر 35 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 160متر 47 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 0 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 185متر 107 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران اقدسیه 200متر 41 0 1395/02/19

خرید آپارتمان تهران الهیه 171متر 47 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 164متر 49 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 180متر 69 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 177متر 37 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 167متر 45 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 160متر 67 0 1395/02/13

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد سید جمال 106 متر 73 0 1395/02/09

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 250 متر زیربنا 63 0 1395/02/08

فروش آپارتمان تهران کامرانیه 171 متر زیربنا 75 0 1395/02/08

فروش خانه کلنگی تهران یوسف آباد 200 متر زمین 89 0 1395/02/07

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 227متر 97 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 250متر 129 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 255متر 113 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 220متر 89 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 220متر 0 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرشته 205متر 61 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 0 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 73 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 230متر 65 0 1395/02/06

اجاره آپارتمان تهران فرمانیه 290متر 0 0 1395/02/06

خرید آپارتمان تهران پاسداران 151متر 67 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 155متر 0 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 161متر 67 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 172متر 73 0 1395/02/05

خرید آپارتمان 155 تهران پاسداران3 1553متر 39 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران پاسداران 152متر 61 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 152متر 101 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 175متر 45 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 49 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر 45 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 168متر 61 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر 45 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 175متر 55 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 152متر 71 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 174متر 61 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 151متر 37 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران ونک 184متر 111 0 1395/02/05

فروش آپارتمان تهران قیطریه 230متر 79 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران قیطریه 220متر 91 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران دروس 250متر 123 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر 41 0 1395/02/04

فروش آپارتمان تهران ولنجک 205متر 43 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران ولنجک 215متر 55 0 1395/02/04

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر 77 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر 69 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر 61 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 112متر 65 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 125متر 57 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر 43 0 1395/02/02

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 150متر 41 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 137متر 37 0 1395/02/02

خرید آپارتمان تهران محمودیه 152متر 55 0 1395/01/31

فروش آپارتمان تهران ولنجک 170متر 45 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران ولنجک 165متر 41 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر 63 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 151متر 37 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 170متر 39 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 0 0 1395/01/31

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر 83 0 1395/01/31

فروش آپارتمان تهران پاسداران 172متر 49 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 156متر 55 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک 173متر 67 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک 170متر 0 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 175متر 41 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران ولنجک رویال پارک 173متر 75 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 165متر 63 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه آصف 180متر 39 0 1395/01/27

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 220متر 65 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 270متر 77 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران جردن آفریقا 270متر 61 0 1395/01/24

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر 45 0 1395/01/21

خرید آپارتمان تهران الهیه 230متر 69 0 1395/01/21

اجاره آپارتمان تهران جردن آفریقا 120متر 67 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران شهرک غرب 136متر 101 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران سعادت آباد 220متر 39 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران اقدسیه 280متر 67 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران اقدسیه 300متر 111 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران محمودیه 265متر 127 0 1395/01/19

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 227متر 3 0 1395/01/19

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 1260متر زمین 139 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 125متر 121 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن آفریقا 108متر 95 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران جردن 126متر 157 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران فرمانیه 105متر 37 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران فرمانیه 540متر زمین 109 0 1395/01/17

خرید خانه کلنگی تهران نیاوران 900متر 35 0 1395/01/17

فروش خانه کلنگی تهران اقدسیه 200متر 73 0 1395/01/17

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 150متر 37 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران شهرک غرب 133متر 39 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 129متر 69 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 120متر 43 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 110متر 67 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 128متر 61 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 137متر 39 0 1395/01/16

فروش آپارتمان تهران یوسف آباد 132متر 73 0 1395/01/16

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد سرو 131متر 39 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد 489متر 75 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی تهران سعادت آباد 516متر 107 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد 155متر 37 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران سعادت آباد علامه شمالی 155متر 47 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه میدان الف 210متر 49 0 1395/01/14

فروش خانه کلنگی یار محمدی دروس تهران متر زمین 3800متر 147 0 1395/01/14

فروش آپارتمان دو راهی تهران یوسف آباد 230متر 43 0 1395/01/14

فروش آپارتمان تهران نیاززاده زعفرانیه 275 متر زیربنا 117 0 1395/01/13

اجاره آپارتمان تهران زعفرانیه 160 متر زیربنا 99 0 1395/01/09

فروش خانه كلنگي تهران سعادت آباد 516 متر 63 0 1395/01/05

فروش خانه كلنگي تهران ديباجي فرمانیه 145 متر 117 0 1395/01/05

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر