اجاره آپارتمان در یوسف آبادتهران زیرزمین انباری مناسب کسبه محل

اجاره آپارتمان در یوسف آبادتهران زیرزمین انباری مناسب کسبه محل65 متر فلت کف سرامیک,ارتفاع سقف 2.70 دارای ابر برق و گاز و تلفن وسرویس بهداشتی می باشد ,

اجاره آپارتمان در یوسف آبادتهران زیرزمین انباری مناسب کسبه محل

اجاره آپارتمان در یوسف آبادتهران زیرزمین انباری مناسب کسبه محل65 متر فلت کف سرامیک,ارتفاع سقف 2.70 دارای ابر برق و گاز و تلفن وسرویس بهداشتی می باشد

اجاره آپارتمان در یوسف آباد تهران

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر