فروش خانه کلنگی موقعیت تجاری هویزه عباس آباد

خانه کلنگی تجاری اداری عباس آباد تهران, خانه کلنگی فروشی عباس آباد تهران, دارای زمین 400 متری با بر 12 شمالی دارای 6 واحد آپارتمان , خانه کلنگی فروشی عباس آباد تهران,فروش خانه کلنگی هویزه تهران,خانه کلنگی تجاری اداری عباس آباد تهران,فروش خانه کلنگی موقعیت اداری تهران,

فروش خانه کلنگی موقعیت تجاری هویزه عباس آباد

فروش خانه کلنگی موقعیت تجاری هویزه عباس آباد دارای زمین 400 متری با بر 12 شمالی دارای 6 واحد آپارتمان 120 و 122 متر زیربنافروش خانه کلنگی موقعیت تجاری هویزه عباس آباد دارای زمین 400 متری با بر 12 شمالی دارای 6 واحد آپارتمان 120 و 122 متر زیربنا قابل سکونت موقعیت مناسب برای شرکتها و دفاتر اداری دارای موقعیت تجاری با دید خوب نسبت به منطقه
خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر