خرید خانه کلنگی تهران دروس 140متر

خرید خانه كلنگي 3 خوابه 1612 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه ساير در 3 طبقه ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 28 ساله قيمت زمين-گذر12مترتوضیحات بیشتر در مورد : خرید خانه کلنگی تهرا, فروش خانه کلنگی تهران,

 خرید خانه کلنگی تهران دروس 140متر

خرید خانه كلنگي 3 خوابه 1612 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه ساير در 3 طبقه ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 28 ساله قيمت زمين-گذر12متر


توضیحات بیشتر در مورد : خرید خانه کلنگی تهران دروس 140متر

کد ملک :1209230

خرید فروش املا ک تهران, املاک مدبر