فروش آپارتمان فرمانیه

فروش آپارتمان فرمانیه

آخرین املاک


خرید آپارتمان تهران ولنجک 190متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه جهارم در 9 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان جکوزی ، و مجهز به سونا 17 ساله لابي من- دوربين ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 252متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 252 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی جکوزی ، و مجهز به سونا 4 ساله كلا20واحد-بازسازي ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک
فروش آپارتمان تهران کامرانیه 228متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 228 متر زیربنا طبقه 3/5 در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز 3واحد-قيمت با مالك ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران کامرانیه 161متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 161 متر زیربنا طبقه جهارم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي و مجهز به سونا 20 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 145متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 1268 متر زمین 145 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ ، استخر با تصفيه18 ساله 105متر قدرالسهم- 3بر- 250متر بناي دستور نقشه ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران فرمانیه 175متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 6 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 200متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا 5 ساله مالك-پاسيو- ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران فرمانیه 164متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 164 متر زیربنا طبقه جهارم در 20 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان جکوزی ، و مجهز به سونا 14 ساله سرايداري - سالن بيليارد-كلا56واحد ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران فرمانیه 150متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز طبقات مختلف ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران کامرانیه 160متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه9 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر

فروش آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه اول در 16 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 205متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه اول در 9 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا 12 ساله باسازي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 215متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 215 متر زیربنا طبقه سوم در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز قيمت با مالك ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز 20م شيريني مشاور-مستر-در2بلوك ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 173متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 173 متر زیربنا طبقه اول در 13 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا 13 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران فرمانیه 220متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز مستر-تحويل6ماه آينده- روف گاردن-3تراس ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 220متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 220 متر زیربنا طبقه همكف در 20 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 175متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 5 ساله سالن ورزشي و بيليارد - ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 200متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 12 ساله -هماهنگي با نگهبان آقاي عادلي 22170583 ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملکخرید آپارتمان تهران ولنجک 160متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز در مرحله كابينت بندي - قيمت در همين مرحله
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 163متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله لابي - سالن اجتماعات
اطلاعات ملککلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر