فروش آپارتمان زعفرانیه

فروش آپارتمان زعفرانیه

آخرین املاکفروش آپارتمان تهران زعفرانیه 280متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 280 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا 4 ساله لابي سالن اجتماعات روف گاردن سالن ورزشي
اطلاعات ملک
خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 205متر

خرید آپارتمان 4 خوابه 205 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه5 ساله ط2 موجود متري 13500- 2تا پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 225متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 225 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 2 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 186متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 186 متر زیربنا طبقه دوم در 7 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز تحويل1ماه آينده-2پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر3سانت جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز سالن اجتماعات لابي و روف گاردن ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 168متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 168 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه نوساز سالن اجتماعات - - 2 پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله انتن مركزي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 145متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 1268 متر زمین 145 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 18 ساله 105متر قدرالسهم- 3بر- 250متر بناي دستور نقشه ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 112متر

خرید آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه همكف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوساز آنتن مركزي - قيمت پايه - تخليه - ط 1تا 6 موجود ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز اسپليت- لابي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران محمودیه 152متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 152 متر زیربنا طبقه همكف در 13 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه فلزي و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز قيمت پايه طبقات مختلف ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران ولنجک 170متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول در 11 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا 2 ساله قيمت پايه -موجود - بازديد با هماهنگي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران ولنجک 165متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه واحدها در 6 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه نوساز باربيكيو- قيمت پايه ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، استخر سرپوشيده جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله انتن مركزي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 170متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه ششم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز ط2موجودمتري 14500 ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 700 متر زمین 190 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز سالن اجتماعات - روف گاردن- لابي ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملک

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر