فروش خانه کلنگی شهرک غرب

فروش خانه کلنگی شهرک غرب

آخرین املاک
خرید خانه کلنگی تهران شهرک غرب 590متر

خرید خانه كلنگي 12 خوابه 675 متر زمین 590 متر زیربنا طبقه ساير در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 25 ساله 1 واحد 155 متر + 1 واحد 185 متر + 1 واحد 250 متر - قابل سكونت - قيمت زمين
اطلاعات ملک

خرید خانه کلنگی تهران شهرک غرب 1066متر

خرید خانه كلنگي 18 خوابه 800 متر زمین 1066 متر زیربنا طبقه ساير در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای آجر سه سانت ، استخر ندارد خانه کلنگی 30 ساله 6 واحد 136 متر + 2 واحد 125 متر - قابل سكونت - قيمت زمين
اطلاعات ملک

فروش خانه کلنگی تهران شهرک غرب 550متر

فروش خانه كلنگي 8 خوابه 300 متر زمین 550 متر زیربنا طبقه ساير در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 25 ساله 2 طبقه 180 متري + 2 واحد 100 +90 متري ، قابل سكونت، قيمت زمين
اطلاعات ملک

فروش خانه کلنگی تهران شهرک غرب 550متر

فروش خانه كلنگي 8 خوابه 300 متر زمین 550 متر زیربنا طبقه ساير در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 25 ساله 2 طبقه 180 متري + 2 واحد 100 +90 متري ، قابل سكونت، قيمت زمين
اطلاعات ملک

خرید خانه کلنگی 960 متر تهران شهرک غرب

خرید خانه كلنگي 16 خوابه 751 متر زمین 1200 متر زیربنا طبقه ساير در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 25 ساله 1200 متر بنا در 4 ط - قابل سكونت - قيمت زمين قبل از اصلاحي?
اطلاعات ملک

فروش خانه کلنگی شهرک غرب تهران 640 متر زمین

فروش خانه كلنگي 8 خوابه 800 متر زمین 640 متر زیربنا طبقه ساير در 2 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد خانه کلنگی 28 ساله 4واحد160 متري، قابل سكونت ، قيمت زمين?
اطلاعات ملک

فروش خانه كلنگي شهرك غرب تهران

فروش خانه كلنگي 992 متر تهران شهرك غرب

فروش خانه كلنگي 16 خوابه 870 متر زمین 992 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد18 ساله بازسازي شده، 8 واحد 124 متري،قابل سكونت - قيمت زمين

کد ملک : 1153067

فروش خانه كلنگي 35 متر تهران شهرك غرب فروش خانه خانه كلنگي 662 متر زمین چاه اب - برق 3فاز - قيمت20ميليارد

کد ملک : 1152770

فروش خانه كلنگي 105 متر تهران شهرك غرب فروش خانه خانه كلنگي 662 متر زمین چاه اب - برق 3فاز - قيمت20ميليارد کد ملک : 1152769

تلفن تماس:09351460897

منبع لینک  خانه کلنگی

اطلاعات ملک

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر