رهن آپارتمان در جهان آرا

با پارکینگ انباری آسانسور در 6 طبقه دو واحدی در طبقه اول واقع در یوسف آباد جهان آرا بین کردستان و جهان ارا نزدیکترین ایستگاه مترو به یوسف آباد در خیابان فاطمی ما بین میدان فاطمی و ولیعصر میباش

آخرین املاککلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر