رهن آپارتمان در کاج شمالی یوسف آباد

رهن کامل موقعیت ادرای واقع در کاج شمالی طبقه فوقانی بانکمناسب برای شرکت ،سالن ارایشی و خانواده .ساختمان کم رفت و امد و ارام استمناسب برای: خانواده و مجردودیعه و اجاره: غیر قابل تبدیل 🏗  سال

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر