فروش آپارتمان در بلوار اندرزگو

ساختمان دونبش و از دوطف شمال و غرب نور گیر فوق العاده دارد,این ساختمان 6 طبقه مسکونی دارد که در هر طبقه دو واحد ساخته شده است. این ساختمان در بلوار اندرزگو مابین بلوار صبا و بلوار کاوه قرار گرفته و د

آخرین املاککلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر