فروش آپارتمان زعفرانیه

فروش آپارتمان زعفرانیه,آپارتمان فروشی تهران,فروش آپارتمان تهران,

آخرین املاک
خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 205متر

خرید آپارتمان 4 خوابه 205 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه5 ساله ط2 موجود متري 13500- 2تا پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 225متر

خرید آپارتمان 3 خوابه 225 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 2 ساله ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 186متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 186 متر زیربنا طبقه دوم در 7 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز تحويل1ماه آينده-2پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران زعفرانیه 190متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر3سانت جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز سالن اجتماعات لابي و روف گاردن ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 160متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 168متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 168 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه نوساز سالن اجتماعات - - 2 پاركينگ ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 163متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله انتن مركزي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


خرید آپارتمان تهران زعفرانیه 112متر

خرید آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه همكف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوساز آنتن مركزي - قيمت پايه - تخليه - ط 1تا 6 موجود ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 130متر

فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا نوساز اسپليت- لابي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 175متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سونا 10 ساله سالن اجتماعات ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
اطلاعات ملکفروش آپارتمان تهران زعفرانیه میدان الف 210متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه هفتم در 102 طبقه ، آشپزخانه چوبی آلمان و نمای سنگ ، استخر با تصفیه جکوزی ، و مجهز به سونا 12 ساله انتن مرکزی ،آیفون تصویری ،درب ریموت

اطلاعات ملک


فروش آپارتمان تهران زعفرانیه 230متر

فروش آپارتمان 4 خوابه 230 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر با تصفيه جکوزی ، و مجهز به سونا 3 ساله آنتن مركزي ،آيفون تصويري ،درب ريموت
اطلاعات ملک


فروش آپارتمان شیرکوه زعفرانیه تهران167متر

فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ندارد جکوزی ، و مجهز به سونا 2 ساله لابي - سالن اجتماعات 
اطلاعات ملک


کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر