فروش خانه کلنگی در تهران

فروش خانه کلنگی زعفرانیه ما بین آصف و خیابان مردانی با 450 متر زمین شمالی مناسب ساخت و ساز و قابل سکونت در دو طبقه مشاورین املاک منطقه 1 فروش خانه کلنگی در مناطق الهیه زعفرانیه  محمودیه ولنجک نی

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر