فروش خانه کلنگی در یوسف آباد

لزلس جواز 5 طبقه با آب و برق و گاز در تهران یوسف آباد شناسه ملک:1802

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر