مجتمع باباجان پرمیوم در استانبول

واحدها در حال ساخت بوده و زمان تحویل آپارتمان ها حداکثر30/09/2018 میباشد و خرید نقدی شامل10 در صد   میباشد قیمت ها از 76000 دلار  شروع می شود. دارای مرکز خرید سالن جیم استخر سونا جک

کلیه مناطق املاک تهران املاک مدبر